GDPR

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre

CLINICA KIDMED S.R.L.

  

 1. CINE ESTE OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

CLINICA KID MED S.R.L, persoana juridica romana, cu sediul social in Municipiul Bucureşti, sos. Stefan cel Mare, nr. 35, parter, bloc 31 , sc. 3 , ap. 79 , Sector 2, inregistrata la Reg. Comertului sub nr. J40/15152/2020, CIF 43311507, contact 0759329534, adresa de e-mail contact@kidmed.ro

 

 1. DE CE AVEM NEVOIE DE DATELE TALE?

Din perspectiva Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, pentru identificare si pentru a-ti putea oferi serviciile medicale de care ai nevoie. Prelucrarea datelor tale se face in conformitate cu prevederile legale specifice din domeniul sanatatii.

Respectarea confidențialității și protecția datelor dvs. cu caracter personal este deosebit de importantă pentru noi.

Fiind vorba de o relație de natură medicală, care se derulează fără a se încheia un contract specific între Clinica noastră și dvs. ca pacient, în scopul respectării legii și a drepturilor dvs. este necesar să ne furnizați datele dvs. cu caracter personal. Refuzul dvs. de oferire a datelor necesare furnizării serviciului medical (prelevare de analize sau consultații medicale), de altfel acordat la cerere, determină imposibilitatea de acordare a serviciilor medicale.

 1. DATE SAU CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE S.C. CLINICA KID MED S.R.L.

 

Clinica noastră prelucrează următoarele categorii de date cu Caracter Personal:

 • Date de contact, cum ar fi: numele si prenumele, adresa de domiciliu/ resedinta, numar de telefon (fix si/sau mobil), adresa de e-mail, adresa de corespondenta;
 • Date personale, cum ar fi: data nasterii; sexul; varsta; seria si numarul actului de identitate; codul numeric personal (CNP); alte informatii incluse in cartea de identitate; imagini video (obtinute pe baza inregistrarilor video efectuate in spatiile CLINICII KID MED S.R.L, acolo unde sunt montate camere de supraveghere video); semnatura;
 • Date medicale (ce fac parte din categoriile speciale de date cu caracter personal), cum ar fi: date privind sanatatea aferente serviciilor medicale prestate (precum: serviciile medicale pe care le accesati in CLINICA KID MED S.R.L.; diagnostic; rezultatele analizelor pe care vi le efectuam sau pe care dumneavoastra ni le puneti la dispozitie; tratamentul pe care vi-l prescriem sau administram; medicul pe care il sau l-ati accesat; medic recomandator; recomandari medicale; simptome; istoric medical; boli anterioare; grupa sangvina; informatii pe care ni le oferiti cu privire la membrii dumneavoastra de familie, daca este cazul); caracteristici fizice (diverse afectiuni); date genetice; date biometrice; mostre biologice; imagistica precum si orice alte informatii cu caracter medical pe care dumneavoastra ni le furnizati sau care rezulta in urma serviciilor prestate de catre CLINICA KIDMED;
 • Date referitoare la calitatea dumneavoastra de asigurat, cum ar fi: calitatea dumneavoastra de asigurat/ neasigurat; asiguratorul; numarul politei de asigurare;
 • Date referitoare la plati, cum ar fi: detalii de facturare; numarul contului bancar; detaliile referitoare la cardul bancar (numarul cardului/ codul IBAN, data emiterii, data expirarii); sume achitate si/sau de achitat; statusul platilor;
 • Date referitoare la relatia cu CLINICA KIDMED, cum ar fi: istoricul relatiei cu CLINICA KIDMED; orice sugestii sau alte asemenea opinii pe care ni le transmiteti, fie in mod direct, fie prin intermediul unor alte mijloace de comunicare (care pot include si retele de socializare sau alte cai publice de comunicare).
 1. SCOPURILE ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

 

CLINICA KIDMED prelucrează date cu caracter personal în multiple scopuri, iar modalitățile de colectare, baza legală de prelucrare, utilizarea, dezvăluirea, perioadele de păstrare etc. pot fi diferite în funcție de fiecare scop.

De fiecare data cand solicitam colectarea, ulterior prelucrarea si eventual transferul datelor cu caracter personal, utilizarea se va face doar in scopul mentionat, pentru alte scopuri urmand sa va dati acordul.

 • Scop – Prestarea serviciilor medicale solicitate; stabilirea unui diagnostic medical; furnizarea de asistenta medicala sau a unui tratament medical sau de gestionare a sistemelor si a serviciilor de sanatate ; furnizarea de servicii medicale prin intermediul platformelor on-line dedicate avand ca temei legal acordul dumneavoastră pentru utilizarea acestora; comunicarea cu dumneavoastra cu privire la serviciile medicale furnizate; informarea dumneavoastra cu privire la serviciile medicale prestate; programari; identificarea dumneavoastra si a serviciilor accesate .
 • Scop – Managementul contractelor cu furnizorii de servicii in scopul derularii serviciilor medicale prin firme partenere sau colaboratori;
 • Scop – Marketing: Informari periodice cu caracter medical sau referitoare la serviciile, promotiile CLINICII KIDMED etc. (Newsletter).
 • Scop – Statistica medicala: Prelucrarea in acest scop va fi realizata numai la solicitarea scrisa a institutiilor statutului cu atributii in domeniul statisticii.
 • Scop – Supraveghere video: Centrul CLINICA KIDMED prelucreaza Date cu Caracter Personal prin mijloace de supraveghere video, prelucrarea avand ca scop prevenirea infractionalitatii si protectia proprietatii private, fara a fi prejudiciate drepturile si libertatile fundamentale sau interesul dumneavoastra.
 • Scop – Managementul reclamatiilor si litigiilor: solutionarea sesizarilor/cererilor formulate de dumneavoastra in situatia aparitiei unor dispute in legatura cu serviciile prestate si/sau referitoare la relatia stabilita intre dumneavoastra si CLINICA KIDMED; recuperarea debitelor de la dumneavoastra (ceea ce poate presupune si implicarea unor terte parti).
 • Scop – Managementul activitatii de audit intern si extern: derularea activitatii de audit extern si intern pentru verificarea activitatilor operationale (inclusiv aferent sistemelor de management acreditate).
 1. TEMEIUL JURIDIC

 

Temeiul prelucrării datelor privind sănătatea, prin sisteme manuale și automate, de către CLINICA KIDMED este reprezentat de ar. 9 alin. 2 lit. h) din Regulamentul 2016/679.

 1. DESTINATARII DATELOR

Clinica noastră  poate transmite datele dvs. cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor sale, către următorii destinatari: partenerii noștri contractuali pentru procesare analize medicale (laboratorare medicale) și furnizarea serviciilor medicale, medicii trimițători și colaboratori; societăți de asigurare, Casele de Asigurări de Sănătate, alte autorități publice sau centrale, consultanții sau procesatorii de servicii IT, în cazul în care furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a da curs unei solicitări care are la bază un temei legal ori pentru îndeplinirea obiectului de activitate sau pentru respectarea obligațiilor contractuale pe care ni le-am asumat.

 

 1. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR SI DREPTURILE PACIENȚILOR

 

CLINICA KIDMED prelucrează datele dvs. cu caracter personal pe durata necesară realizării actului medical, în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre legale, inclusiv obligațiile aplicabile în materia arhivării. Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate (electronic și/sau tipărit) pe perioada necesară pentru a respecta obligațiile legale care sunt în sarcina clinicii noastre.  

În cazul în care prelucrarea de date are la bază temeiul legal al consimțământului dvs., vă aducem la cunoștință că vă puteți retrage oricând acest consimțământ, fără a afecta însă legalitatea prelucrării efectuate anterior.

Drepturile pacientilor: Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs.; Dreptul de acces asupra datelor dvs.; Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete ; Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”) ; Dreptul la restricționarea prelucrării; Dreptul la portabilitatea datelor către un alt operator; Dreptul de a vă opune prelucrării datelor ; Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri ; Dreptul de a vă adresa justiției ; Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.)

 • dreptul de acces la date – presupune posibilitatea formulării unei cereri prin care puteți obține confirmarea faptului că vă sunt prelucrate date cu caracter personal și prin care puteți avea acces la categoriile de date prelucrate și informații suplimentare referitoare la prelucrările efectuate, ori, după caz, puteți solicita o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării;
 • dreptul la rectificare – puteți obține, fără întârzieri nejustificate, corectarea (rectificarea) datelor inexacte pe care le prelucrăm în legătură cu dumneavoastră;
 • dreptul la ştergerea datelor (denumit și „dreptul de a fi uitat”, în mediul on-line) – constă în posibilitatea solicitării și obținerii ștergerii datelor cu caracter personal, în măsura în care dispozițiile legale în vigoare permit acest lucru;
 • dreptul la restricţionarea prelucrării –veți avea posibilitatea de a obține restricționarea prelucrării, numai în situațiile expres prevăzute de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor –veți putea primidatele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, astfel încât să se poată face transferul acestora către un alt operator, în mod automat;
 • dreptul la opoziție – presupune faptul că vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite situații și doar în cazul în care prelucrarea în cauză are ca temei îndeplinirea unei sarcini de interes public ori se bazează pe interesul legitim al operatorului;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate – înseamnă ca aveți dreptul de a solicita şi de a obţine retragerea, anularea şi reconsiderarea oricărei decizii care produce efecte juridice asupra dumneavoastră, adoptată exclusiv în baza unei operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate, în scopul evaluării unor trăsături de personalitate, precum abilităţile profesionale, credibilitatea, comportamentul dumneavoastră la locul de muncă, interesele ș.a..
 1. RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR (DPO)

Pentru orice detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor personale poate fi contactat Responsabilul cu Protectia Datelor cu Caracter Personal la adresa de e-mail: dpo@stax.ro sau prin posta la adresa Sos Stefan cel Mare nr 35 parter, bl 31, sc 3, ap 79, sector 2 Bucuresti.

 1. INFORMATII SUPLIMENTARE

CLINICA KIDMED vă informează că la nivelul României funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“A.N.S.P.D.C.P.”) și că aveți dreptul să adresați Autorității indicate mai sus, atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile, accesând site-ul web www.dataprotection.ro